Wydawca treści Wydawca treści

Wyniki XI Strzeleckich Mistrzostw Polski Straży Leśnej o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

Wyniki XI Strzeleckich Mistrzostw Polski Straży Leśnej o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

W dniach 24-26 czerwca 2019 r. w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi odbyły się jedenaste Strzeleckie Mistrzostwa Polski Straży Leśnej o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, połączone ze szkoleniem doskonalącym reprezentacji wszystkich Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

Drużyny Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych rywalizowały w następujących konkurencjach:

KONKURENCJA STATYCZNA

PIERWSZE MIEJSCE: Robert Szostak z RDLP w Szczecinku

DRUGIE MIEJSCE: Kazimierz Misiak z RDLP w Pile

TRZECIE MIEJSCE: Zdzisław Omelianiuk z RDLP w Białymstoku

KONKURENCJA DYNAMICZNA

PIERWSZE MIEJSCE: Tomasz Baranowki z RDLP w Pile

DRUGIE MIEJSCE: Dariusz Marchwiak z RDLP w Pile

TRZECIE MIEJSCE: Mirosław Konaszewski z RDLP w Zielonej Górze

KONKURENCJA VIP

PIERWSZE MIEJSCE: Iwona Malinowska z RDLP w Pile

DRUGIE MIEJSCE: Rafał Szadkowski z RDLP w Gdańsku

TRZECIE MIEJSCE: Wojciech Zajdel z RDLP w Krośnie

KONKURENCJA SUPER VIP

PIERWSZE MIEJSCE: Tadeusz Pasternak Główny Inspektor Straży Leśnej

DRUGIE MIEJSCE: Bogusław Piątek Zastępca Dyrektora Generalnego Lasow Państwowych

TRZECIE MIEJSCE: Bartosz Michał Bazela Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

BIEG TERENOWY STRAŻNIKA LEŚNEGO

PIERWSZE MIEJSCE: Mateusz Grębowicz z RDLP we Wrocławiu

DRUGIE MIEJSCE: Łukasz Adamczyk z RDLP w Toruniu

TRZECIE MIEJSCE: Dariusz Maciejewski z RDLP w Szczecinie

KONKURENCJA INDYWIDUALNA - DWUBÓJ

PIERWSZE MIEJSCE: Dariusz Marchwiak z RDLP w Pile

DRUGIE MIEJSCE: Ryszard Lech z RDLP we Wrocławiu

TRZECIE MIEJSCE: Mirosław Rohde z RDLP w Gdańsku

KONKURENCJA ZESPOŁOWA

PIERWSZE MIEJSCE: RDLP w Pile

KIEROWNIK DRUŻYNY: Iwona Malinowska

ZAWODNIK: Kazimierz Misiak

ZAWODNIK: Dariusz Marchwiak

ZAWODNIK: Tomasz Baranowski

DRUGIE MIEJSCE: RDLP w Gdańsku

KIEROWNIK DRUŻYNY: Rafał Szadkowski

ZAWODNIK: Zbigniew Klawikowski

ZAWODNIK: Wojciech Kiełpikowski

ZAWODNIK: Mirosław Rohde

TRZECIE MIEJSCE: RDLP w Krakowie

KIEROWNIK DRUŻYNY: Andrzej Rychlewski

ZAWODNIK: Tomasz Siciński

ZAWODNIK: Marek Pacek

ZAWODNIK: Bogdan Kęsek


Szkolenie doskonalące Strażników Leśnych z RDLP w Toruniu

Szkolenie doskonalące Strażników Leśnych z RDLP w Toruniu

Szkolenie doskonalące Strażników Leśnych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu rozpoczęło się 15 kwietnia 2019 r..

Szkolenie składa się z pięciu treningów o zróżnicowanej tematyce. Poruszane są na nim zagadnienia dotyczące: strzelectwa, taktyki i techniki interwencji oraz elementy wiedzy specjalistycznej, obejmujące: medycynę taktyczną, regulacje prawne, techniki zatrzymywania pojazdów i ich kontroli, przeprowadzanie oględzin, a także naukę jazdy terenowej na motocyklach.

Zajęcia są prowadzone zgodnie z zarządzeniem nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad posiadania broni i środków przymusu bezpośredniego przez Straż Leśną, załącznik numer 3  - Instrukcja w sprawie prowadzenia szkoleń strzeleckich oraz szkoleń ze środków przymusu bezpośredniego dla Straży Leśnej.

Strażnicy, którzy ukończą kurs według programu szkolenia poszerzą swoją wiedzę oraz udoskonalą umiejętności przydatne w wykonywaniu obowiązków podczas pełnienia służby.

CELE SZKOLENIA:

 1. Doskonalenie technik strzeleckich, zarówno na broni krótkiej jak i długiej
  (z wykorzystaniem samochodu, w parach do celów metalowych, a także strzelanie nocne)
 2. Zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi warunków użycia
  lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego oraz opanowanie technik ich wykorzystania;
 3. Doskonalenie wiedzy z zakresu medycyny taktycznej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej;
 4. Dopracowanie techniki zatrzymywania pojazdów;
 5. Usprawnienie wykorzystania technik interwencji: kajdankowanie oraz wykorzystanie pałki służbowej typu Tonfa;
 6. Nauka jazdy terenowej na motocyklach;
 7. Zapoznanie się z elementami prawa karnego;
 8. Opanowanie umiejętności przeprowadzania oględzin;
 9. Poznanie zasad reagowania w sytuacji kryzysowej, obniżania poziomu własnego stresu i agresji u sprawcy oraz dopracowanie techniki obrony przed atakiem;
 10. Doskonalenie umiejętności strzelania do celu na trenażerze strzeleckim.